Uit een studie van BigBrother bleek dat 6 op de 10 chauffeurs van een LNG-truck niet voldoen aan de veiligheidseisen die worden gesteld voor het tanken van LNG. De PGS33 (richtlijn voor veilig LNG tanken) schrijft voor dat de afnemer van LNG minimaal de volgende PBM’s moet dragen bij het tanken: veiligheidsbril, handschoenen, veiligheidsschoenen en veiligheidskleding. Het niet naleven van deze regelgeving is in strijd met de arboregels. Watch-it controleert vóór de transactie of de juiste PBM’s worden gedragen en waarschuwt, wanneer nodig, de klant en de ondernemer.

Innovation

Innovation

Handelingen en transacties gekoppeld aan camerabeelden.

Insight

Insight

Snel inzicht in het voldoen aan de regelgeving.

Impact

Impact

Garanderen van een veilige werkomgeving voor alle klanten van het station.

  • Voorkom arbeidsongevallen
  • Verhoog het veiligheidsniveau
  • PBM-controle vóór elke transactie