Ken je klant

De noodzaak om je tankstation of carwash toekomstbestendig te maken, is relevanter dan ooit. En daar speelt innovatie én digitalisering uiteraard een belangrijke rol bij. De afgelopen maanden hebben we nieuwe digitale oplossingen sneller omarmt dan de afgelopen 2 jaar. Deze digitalisering en de veranderende verwachting van de klant vragen om nieuwe oplossingen.

Het veranderende klantgedrag zorgt voor een onvoorspelbare markt. Het kennen en erkennen van je klant is belangrijker dan ooit, en zal de komende jaren alleen nog maar belangrijker worden om succesvol in te spelen op de wensen van je klant. Juist als je wilt innoveren en je onderneming toekomstbestendig wilt maken, moet je weten wie je klanten zijn. Waarom komen ze naar je locatie? Welke producten nemen ze af? Waaraan hebben ze verder behoefte? Dit zijn stuk voor stuk vragen die van groot belang zijn bij het uitstippelen van je koers.

We zien dat partijen die al bezig waren met digitalisering de afgelopen maanden vruchten hebben geplukt van hun eerdere werk. Doordat zij inzicht hebben in het verschuivende klantgedrag is het makkelijker om de juiste keuzes te maken. Hoe ziet jouw klantgedrag eruit? Zijn jouw klanten minder vaak gekomen? Komen ze helemaal niet meer of alleen voor een shop aankoop? Het analyseren van deze klantdata helpt ondernemers vooruit.

Dit artikel is verschenen in inNOVE magazine in december 2020..

Lees ook

Automatisch je brandstofprijs optimaliseren

Lees blog