De brandstoftransitie vergt aandacht op verschillende vlakken. Daar waar de keuze gemaakt moet worden om te kiezen voor een bepaalde brandstof is het belangrijk om te weten wat verandert bij de klant. Onafhankelijk van wat deze keuze drijft bij de consument, fiscaal of eigen motivatie, de veranderende dynamiek en marktwerking zorgt voor de noodzaak van een gedegen onderzoek. Daarnaast is het inspelen op de verschillende type klanten met de verschillende brandstoffen en verschillende “tank” frequenties cruciaal om de slag om de consument te winnen. (iemand die voor het eerst waterstof of CNG tankt heeft een andere (hulpvraag) behoefte dan een vrachtwagenchauffeur die LNG tankt. Ook vraagt de digitalisering van de consument om een andere aanpak die gericht is op experience en convenience en kunnen daarom niet los worden gezien van de ontwikkelingen van de brandstofmix. Het is cruciaal om deze processen te laten ondersteunen door de juiste techniek, die de medewerkers en ondernemers in staat stelt om de juiste beslissingen te maken en de klant optimaal kunnen bedienen. Ik ben ervan overtuigd dat de partij die de vraag van deze veranderende consument als eerste volledig begrijpt én deze behoefte weet in te vullen, de first mover zal zijn.

Houd grip op alle veranderende processen

Hoewel het “multifuel” tankstation zorgt voor meer complexiteit, merken wij dat er nog weinig aandacht is hoe deze intreding veilig en efficiënt kan verlopen. Ongeacht de individuele processen en regelgeving zorgt de mix van brandstoffen voor een situatie waarin je ondersteuning nodig hebt om grip en toezicht te houden. Dit om de veiligheid van klanten en medewerkers te kunnen waarborgen. Maar door de veranderingen in de shop, waar de kassa’s naar achter worden verplaatst, gebeurd het tegenover gestelde. Medewerkers hebben juist steeds minder zicht op het verkoopproces van de verschillende brandstoffen. Het is dan ook niet de vraag of de medewerkers op de hoogte zijn van de regelgeving omtrent de verkoop van alternatieve brandstoffen. Het is belangrijk dat de medewerker wordt ondersteund en de juiste tools heeft om de verkoop op de juiste manier te laten verlopen.

EV charging als toevoeging

Veel tankstation ondernemers hebben het over het toevoegen van oplaadpunten op hun tankstation. Inzicht in het gedrag van deze nieuwe consument is cruciaal in het succesvol exploiteren van deze extra voorziening. Kunnen klanten altijd terecht bij de oplaadpunten? Zijn het klanten die eenmaal komen of komen zij vaker? En hoe wordt er om gegaan als de oplaadplaatsen worden gebruikt als extra parkeerplekken? Deze (visuele)inzichten dragen bij aan het succes. Op dit moment zijn nog veel dilemma’s onbeantwoord. Maar door te starten met meten, conclusies te trekken uit de analyses en beoordelen hoe de klant het aankoopproces ervaart zorg je ervoor dat je het proces optimaliseert.

Maak je tankstation klaar voor de volgende stap!

Watch-it helpt tankstations bij het houden van grip op de complexe processen die met de intreding van alternatieve brandstoffen gepaard gaan. Met PumpWatch kan je zowel lokaal als centraal je processen monitoren en direct zicht krijgen op de situatie wanneer een beoordeling noodzakelijk is. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Bij LNG/LPG verkoop kan er op afstand worden gemonitord en worden geborgd dat de werkwijze voldoet aan de regelgeving. Wanneer een consument zijn brandstof transactie in de bakery komt afrekenen, tonen wij het juiste camerabeeld zodat er nooit meer verkeerde brandstof wordt afgerekend. Als de oplaadplaatsen worden bezet door een niet elektrisch voertuig (ICE-ing) geven wij de medewerker de tools om dit te signaleren. Dit zijn een paar voorbeelden van hoe Watch-it helpt bij het optimaliseren van verkoopprocessen en de veiligheid borgt tijdens deze processen, óók voor alternatieve brandstoffen.

Lees ook

Automatisch je brandstofprijs optimaliseren

Lees blog