De afgelopen jaren zijn het aantal verschillende brandstoffen op een tankstation enorm gestegen. Deze mix in het aanbod biedt de ondernemers veel kansen om verschillende klanten te voorzien, maar ook om bestaande klanten die de switch maken te behouden. Het inspelen op de verschillende type klanten met verschillende brandstoffen is cruciaal om de slag om de consument te winnen van de concurrentie.

Grip houden op de verandering

De intreding van het “multifuel” tankstation zorgt voor meer complexiteit en wij zien dat er veel vraag is naar hoe deze intreding veilig en efficiënt kan verlopen. Ongeacht de individuele processen en regelgeving zorgt de mix van brandstoffen voor een situatie waarin je ondersteuning nodig hebt om grip en toezicht te houden.

EV charging als toevoeging

Veel tankstation ondernemers zijn volop bezig met het plaatsen van oplaadpunten op hun tankstation. Inzicht in het gedrag van deze “nieuwe” consument is cruciaal in het succesvol exploiteren van deze extra voorziening. Welk type rijder komt erop jouw locatie(s) laden? Is dit anders dan de klanten die op het reguliere forecourt komen? Deze inzichten dragen bij aan het succes.

H2 het nieuwe goud?

2021 zal waarschijnlijk het jaar worden van de doorbraak van de bouw van waterstof tankstations en ook bij deze stations is de nood aan veiligheid en controle cruciaal. Niet alleen wil je dat het tankstation voldoet aan alle eisen en vergunningen, maar je wilt ook dat klanten makkelijk kunnen tanken! Zeker aan het begin is deze leveringszekerheid cruciaal voor het succesvol exploiteren van je waterstofstation.

Maak je tankstation klaar voor de volgende stap!

Watch-it helpt tankstations bij het houden van grip op de complexe processen die met de intreding van alternatieve brandstoffen gepaard gaan. Een voorbeeld hiervan is: bij LNG verkoop kan er op afstand worden gemonitord en worden geborgd dat de werkwijze voldoet aan de regelgeving.

Dit artikel is geschreven voor het inNove magazine 1 2021

Lees ook

Automatisch je brandstofprijs optimaliseren

Lees blog